Jak wykonać twardy reset w LG G6

Wiedza o tym, jak wykonać twardy reset, znany również jako reset do ustawień fabrycznych, jest jednym ze skutecznych sposobów naprawienia wszelkich problemów z oprogramowaniem w telefonie LG G6. Dowiedz się, jak to naprawić poniżej.

Jak wykonać twardy reset w LG G6

Istnieją trzy sposoby przywrócenia ustawień fabrycznych lub twardego resetu w LG G6. W zależności od tego, co jest dla Ciebie wygodne, oto dokładne kroki, jak wykonać twardy reset telefonu LG G6.

Jak wykonać twardy reset w LG G6 w widoku karty w ustawieniach

 1. Utwórz kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz kartę Ogólne.
 4. W sekcji „ZARZĄDZANIE TELEFONEM” dotknij Kopia zapasowa i resetowanie.
 5. Zaznacz lub wyczyść następujące pola wyboru:
  • Utwórz kopię zapasową moich danych,
  • Automatyczne przywracanie.
 6. Jeśli chcesz najpierw utworzyć kopię zapasową, dotknij Konto kopii zapasowej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto kopii zapasowej Google.
 7. W obszarze RESETUJ dotknij opcji Przywracanie danych fabrycznych.
 8. Zapoznaj się z komunikatem ostrzegawczym, a następnie zaznacz lub wyczyść opcję Wyczyść kartę SD.
 9. Dotknij RESETUJ TELEFON.
 10. Wprowadź kod PIN, jeśli zostanie wyświetlony monit, a następnie dotknij przycisku OK.
 11. Kliknij Usuń wszystko.
 12. Dotknij RESETUJ.

Jak wykonać twardy reset w LG G6 w widoku listy w ustawieniach

 1. Utwórz kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „OSOBISTE” kliknij Kopia zapasowa i resetowanie.
 4. Zaznacz lub wyczyść następujące pola wyboru:
  • Utwórz kopię zapasową moich danych
  • Automatyczne przywracanie
 5. Stuknij Konto kopii zapasowej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby w razie potrzeby utworzyć konto kopii zapasowej Google.
 6. W sekcji „RESETUJ” kliknij Przywracanie danych fabrycznych.
 7. Zapoznaj się z komunikatem ostrzegawczym, a następnie zaznacz lub wyczyść opcję Wyczyść kartę SD.
 8. Dotknij RESETUJ TELEFON.
 9. Wprowadź kod PIN, jeśli zostanie wyświetlony monit, a następnie dotknij przycisku OK.
 10. Kliknij Usuń wszystko.
 11. Dotknij RESETUJ.

Jak wykonać twardy reset telefonu LG G6 za pomocą kluczy sprzętowych

 1. Utwórz kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej.
 2. Wyłącz urządzenie.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i zmniejszania głośności .
 4. Gdy pojawi się logo LG, szybko zwolnij, a następnie ponownie przytrzymaj przycisk zasilania, nadal przytrzymując przycisk zmniejszania głośności.
 5. Zostanie wyświetlony komunikat „Przywracanie danych fabrycznych”.
 6. Użyj przycisku zmniejszania głośności, aby podświetlić opcję Tak.
 7. Naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.
 8. Usuń wszystkie dane użytkownika i przywróć ustawienia domyślne ”.
 9. Użyj przycisku zmniejszania głośności, aby podświetlić opcję Tak.
 10. Naciśnij przycisk zasilania, aby zresetować urządzenie.