Jak zresetować hasło routera D-LINK

Zawsze dobrze jest zresetować hasło routera D-LINK przy pierwszym użyciu lub gdy chcesz je zabezpieczyć, aby tylko Ty miał do niego dostęp.

Aby zresetować hasło administratora routera D-LINK

 • Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP routera w pasku adresu (domyślnie 192.168.0.1). Naciśnij enter.
 • Domyślna nazwa użytkownika to admin, a hasło jest puste (nic). Kliknij OK.
 • Kliknij kartę Narzędzia, a następnie kliknij opcję Administrator po lewej stronie.
 • Aby zmienić hasło administratora, wprowadź nowe hasło w sekcji Hasło administratora.
 • Kliknij Zapisz ustawienia, aby zapisać ustawienia.

Aby zresetować hasło Wi-Fi routera D-LINK

 • Wpisz adres IP routera —192.168.0.1— do przeglądarki internetowej.
 • Zaloguj się do routera, używając poprawnej nazwy użytkownika i hasła.
 • Po uzyskaniu dostępu do ekranu konfiguracji sieciowej, kliknij „Setup” w górnym menu.
 • Wybierz łącze „Ustawienia sieci bezprzewodowej” po lewej stronie.
 • Następnie kliknij przycisk „Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego”.
 • Przewiń w dół do pola reprezentującego mój „Pre-Shared Key”. Jeśli go nie widzisz, najpierw wybierz tryb zabezpieczeń z menu rozwijanego u dołu ekranu.
 • Wpisz nowe hasło.